HAIKU

Tom Henderson

HAIKU

Acrylic on Plywood & reflective Plexiglas
80 x 62cm
2017